Avís legal

Tornar

 

DADES IDENTIFICATIVES: El lloc www.pingra.org (en endavant, el Site) és propietat de l'Associació Ciutadana pel Parc Infantil de Nadal de Granollers, amb CIF: G-61502217 (en endavant "PIN"),
1. USUARIS: L’accés i/o ús del Site atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des del moment de l’accés i/o ús, les Condicions Generals d´Ús aquí reflectides.
2. ÚS DEL SITE: el Site del PIN proporciona l’accés informacions, serveis o dades (en endavant, 'els continguts') a Internet pertanyents a PIN o als seus col·laboradors, als que l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del Site. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que PIN ofereix a través del seu Site i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’orde públic; (ii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Site, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys abans mencionats.
3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Tots els continguts del Site, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del PIN o de tercers que han autoritzat la seva inclusió en el Site i, amb caràcter enunciatiu, que no limitador, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareguin en el Site. Igualment, tots els nom comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe que contingui el Site estan protegits per la Llei. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de La Companyia i a accedir als serveis del Site, únicament i exclusivament per al seu us personal i privat.
4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES i RESPONSABILITAT: PIN no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del Site o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.
5. MODIFICACIONS: PIN es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’ofereixen a través de seu com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats en el seu Site.
6. ENLLAÇOS: En el cas que en el Site hi hagin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, PIN no exercitarà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas PIN assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç d’un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels seus hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
7. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTES CONDICIONS i DURACIÓ: PIN podrà modificar en qualsevol moment las condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes degudament publicades.
8. LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ: La relació entre PIN i l’USUARI es regirà por la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de Granollers.

SOCIS

1. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades, ASSOCIACIÓ CIUTADANA PEL PARC INFANTIL DE NADAL DE GRANOLLERS, en endavant EL PIN, posa en el teu coneixement que les dades de caràcter personal s'inclouran en un fitxer de dades anomenat DADES CARNET PIN. La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb l’única funció de donar compliment als lícits objectius i al caràcter propi de l'associació. El fet de firmar l'inscripció comporta l'acceptació de les condicions. També t'informem que pots accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-te al tractament de la teva informació sol·licitant-ho per escrit al domicili d'ASSOCIACIÓ CIUTADANA PEL PARC INFANTIL DE NADAL DE GRANOLLERS, Avinguda Prat de la Riba, 75, 08402 Granollers (Barcelona) i CIF: G-61502217.

Tornar

Ajuntament Granollers Carns Torrent Reckitt Benckiser Mail Boxes Llorens GMR logo mutua obrasocial Comerco Badia Asociados Espai paEutrasaLa ClotxaHomoludicusKids&USSmurfit KappaLa Lola